Integritetspolicy och cookies

Vi på Tång Fjällbacka bryr oss om din personliga integritet och kommer alltid ta hand om dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har samlat allt du behöver veta i texten nedan kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vad de används till och vem du ska vända dig till om du har frågor kring vår integritetspolicy. 

Integritetspolicy - Tång Fjällbacka

Policyn syftar till att tydliggöra Tång Fjällbacka  transparens vad gäller vår hantering av dina personuppgifter vid olika tillfällen i din besöksresa på tangfjallbacka.com  Denna integritetspolicy är uppdaterad och förtydligad enligt de nya villkoren för GDPR* som trädde i kraft den 25 Maj 2018. Denna ska tydligt förklara insamling, behandling och förändringar vad gäller din personliga information.

Det är viktigt att du förstår och tar del av vår integritetspolicy så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personliga uppgifter.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter t.ex IP adresser är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Tang Fjallbacka HB. Du har rätt att kostnadsfritt få ut information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller bör ändras behöver du kontakta oss på: info@tangfjallbacka.se

Vad innefattar en behandling?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med en personuppgift är en behandling och detta oavsett om den sker per automatik eller ej. Vanliga behandlingar kan räknas under lagring, registrering, insamling, radering, överföring och bearbetning.

I vilket syfte samlas mina personuppgifter in?

Tång Fjällbacka verkar för transparens och följer svensk lag och sekretess när det gäller hantering av personuppgifter. När du besöker tangfjallbacka.se kommer vi efter ditt godkännande att samla information om dig. Informationen vi samlar in har olika syften och vissa personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja ett köpeavtal med dig som kund. Använder du eller köper någon av våra tjänster, registrerar dig för nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra händelser till exempel via sociala medier eller annonser registreras en del av dina uppgifter. Vi kan även få information om dig via våra partners med vilka vi har ett affärsförhållande. Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt godkännande och vi behåller informationen om dig endast så länge som syftet med insamlingen gäller.

Vi använder informationen till detta:

· Köpeavtal, fakturering och leverans
· Kundvård och framtida kontakter med dig så som garantiärenden och reklamationer
· Marknadsanalyser och marknadsinformation
· Reklam och marknadsföring för oss samt tredje part
· När det krävs enligt lag eller i rättsliga förfaranden eller tvister
· Utveckla, testa samt underhålla system
· Kundundersökningar
· Bokföring

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

När det är nödvändigt och för att vi ska kunna erbjuda våra onlinetjänster delar vi dina uppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag hjälper oss med till exempel:

· Transportbolag (Postnord, DHL)
· Betallösningar (Klarna)
· Marknadsföring (Facebook, Instagram, Google Analytics mfl.)
· T-tjänster (Företag som hanterar nödvändig drift, support och underhåll)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller anpassa erbjudanden baserad på dina intressen).

Vad har konsument för rättigheter efter du samtyckt?

Rätt till radering:

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Vi måste i vissa fall även behöva ställa kontrollfrågor för att säkerställa att vi raderar information om rätt person.

·       Om du invänder mot direktmarknadsföring.

·       Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

·       Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

·       Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Rätt till rättelse:

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till tillgång:

Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt att veta vad vi lagrar, i vilket syfte och hur länge vi sparar dessa uppgifter. Du har även rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse:

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Betalning

Vi använder oss av Klarna som betalningspartner och de ger våra kunder möjligheten att betala på flera sätt. Oavsett på vilket sätt du väljer att betala tillhandahålls och skyddas dina uppgifter av Klarna. Detta för att kunna fullfölja ett köpeavtal. Här kan du även välja att bli ”ihågkommen per automatik” eller ”blockerad” vilket innebär att dina betaluppgifter inte sparas och auto ifylls vid varje köp. 

Nyhetsbrev

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål får du ta del av nyheter och olika kampanjer. Vill du på något sätt avregistrera dig från detta nyhetsbrev har du chansen att göra detta varje gång du tar emot ett nyhetsbrev genom att trycka på ”avregistrera” längst ned i mailet. Du kan även kontakta: info@tangfjallbacka.se

Sociala Nätverk

Följer du, eller interagerar med oss på någon av våra sidor på tredje parts sociala medier som Instagram eller Facebook kommer informationen du lämnar även att omfattas av deras personuppgiftshantering och sekretess.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats. Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande. Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.